O Mnie

Reumatolog Dr Hanna Bogucka-Wilkowska

Jest absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie ( obecnie – Warszawski Uniwersytet Medyczny). Posiada specjalizację z reumatologii, chorób wewnętrznych i medycyny społecznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Przez 10 lat pełniła funkcję Konsultanta Wojewódzkiego Reumatologii dla województwa siedleckiego. Była kierownikiem Wojewódzkiej Przychodni Reumatologiczno-Rehabilitacyjnej oraz przewodniczącą Komisji do spraw Lecznictwa Uzdrowiskowego.

reumatolog-warszawaW tym czasie była wieloletnim współpracownikiem Instytutu Reumatologii w Warszawie. Pracowała jako specjalista reumatolog Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej i Przychodni PKP w Siedlcach.

Aktualnie pracuje jako specjalista reumatolog (wieloletnia, prywatna praktyka specjalistyczna) oraz jako konsultant w zakresie reumatologii KRUS oraz rzeczoznawca – członek Komisji ds. orzecznictwa inwalidzkiego KRUS.

Ukończyła liczne kursy i szkolenia doskonalące, organizowane przez Instytut Reumatologii w Warszawie

„Badania epidemiologiczne w reumatologii”
„Formy nadzoru w reumatologii”
„Przyczyny, wywiad chorobowy, rozpoznawanie, leczenie i rehabilitacja chorych na choroby reumatyczne i inne nieurazowe schorzenia narządu ruchu”
„Zmiany narządowe w chorobach reumatoidalnych”
„Rozpoznawanie i leczenie chorób układowych tkanki łącznej”
„Seronegatywne zapalenia stawów”
„Patogeneza, rozpoznawanie i leczenie bólów krzyża”
„Kryteria diagnostyczne, różnicowanie i postępy w leczeniu zapalnych układowych chorób tkanki łącznej”
„Lasery w medycynie”
„Podstawy neurologii”